Karin van Wijngaarden is gespecialiseerd op het gebied van het personen- en familierecht, het arbeidsrecht en het arbeidsongeschiktheidsrecht (Ziektewet, WIA, WAO).

Familierecht

Karin is sinds 1994 advocaat heeft zich al vroeg in haar loopbaan gericht op het familierecht. Door haar jarenlange ervaring en diverse specialisatie opleidingen is Karin zeer deskundig in het begeleiden van diverse soorten (internationale) scheidingsprocedures, conflicten rondom omgang, alimentatie, verdeling van het huwelijksvermogen en afstamming (adoptie, erkenning en vaststelling vaderschap).

Karin ziet haar werkzaamheden op het gebied van het familierecht als volgt:

“In familierechtelijke kwesties kunnen de emoties hoog oplopen. Het gevaar bestaat dat hierdoor de standpunten over en weer verharden en dat iedere dialoog onmogelijk wordt. Mijn overtuiging is dat het niet in uw belang is dat ik als uw advocaat in de stroom van emoties word meegevoerd. Ik vind het belangrijk om u te helpen om uw blik te gaan richten op de toekomst en op de zakelijke aspecten van het conflict. Hierbij kunt u van mij deskundigheid, praktisch inzicht en een grote mate van betrokkenheid verwachten.”

Karin treedt naast haar werkzaamheden als advocaat regelmatig in gerechtelijke procedures op als bijzonder curator voor minderjarige kinderen. Hierbij wordt zij door de rechtbank benoemd.

De werkzaamheden worden door Karin verricht op basis van uurtarief van € 195,- exclusief BTW 21%. Voor zaken die uitsluitend zien op alimentatie (vaststelling partner- en kinderalimentatie en wijzigingsverzoeken) biedt Karin haar werkzaamheden aan tegen een (maximale) pakketprijs, zodat u vooraf precies weet waaraan u qua kosten toe bent. Als u voor een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand (toevoeging) in aanmerking komt, geldt uiteraard de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage.

Neem contact op