Karin van Wijngaarden is gespecialiseerd op het gebied van het personen- en familierecht, het arbeidsrecht en het arbeidsongeschiktheidsrecht (Ziektewet, WIA, WAO).

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht (Ziektewet, WIA, WAO en WW)

Al tijdens haar studie heeft Karin zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en die aspecten in het sociale zekerheidsrecht, waarmee u als werkgever en werknemer in aanraking kunt komen.

Karin adviseert zowel werkgevers als werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid (loonbetaling tijdens ziekte en uitkeringsrechten op grond van de Ziektewet, WIA en WAO) en in situaties van ontslag (ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomst, ontbinding arbeidsovereenkomst en aanvraag van ontslagvergunning) en van werkloosheid (WW).  Karin geeft u op een gedegen en zorgvuldige manier een overzicht van uw juridische mogelijkheden, waarbij zij samen met u op basis van effectiviteit en realiteitszin de te voeren strategie afstemt.

In zaken waarbij het gaat om een uitkering op grond van Ziektewet, WIA, WAO of WW treedt Karin op als uw gemachtigde tegen het UWV. Karin dient voor u een bezwaar-, beroep- of hoger beroepschrift in en vergezelt u naar de (hoor)zitting.

Voor zowel arbeidsrechtelijke zaken als voor zaken die met het recht op een uitkering  van het UWV te maken hebben biedt Karin haar werkzaamheden aan tegen een (maximale) pakketprijs, zodat u vooraf precies weet waaraan u qua kosten toe bent. Hierbij geldt als uitgangspunt het zeer scherpe uurtarief van € 195,- exclusief BTW 21%.

In het geval u als particuliere cliënt voor een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand  (toevoeging) in aanmerking komt,  geldt uiteraard de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage.

Neem contact op